Hotel Frederikshavn Sømandshjem er etableret i 1899 og dermed det ældste nuværende Sømandshjem.

Tanken om et sømandshjem i Frederikshavn fødtes af kaptajn Søren Thomsen. Han var fører af barkskibet “Auroritha” af Randers. I en orkan i Vesindien var han kommet i havsnød og blev omvendt. Fra den tid samlede han alt sit mandskab om Guds ord.

Da han gik i land, slog han sig ned i barndomsbyen Frederikshavn, og der brændte han efter at gøre noget for sømændene, og i 1894 åbnede han et lille sømandshjem.

Hans tanke var, at sømændene skulle have et sted “et hjem” at ty til, når de var i havn. Et hjem, hvor der ikke blev serveret spiritus, men hvor man kunne hygge sig, læse avis og skrive breve til familien.

Men omgivelserne blev hurtigt for små og i 1899 flyttede Søren Thomsen sømandshjemmet til Tordenskjoldsgtade. Denne ejendom havde Søren Thomsen tidligere bygget.

I 1905 overtog udvalget for Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmet og samtidigt blev det første bestyrerpar ansat.

I 1988 blev Frederikshavn Sømandshjem omdannet til en Fond med egne vedtægter og med selvstændig lokal bestyrelse. Frederikshavn Sømandshjem & Hotel

Gennem årene er sømandshjemmet blevet udvidet og renoveret flere gange, senest i 2009/2010, og i dag fremstår det som et moderne hotel i Frederikshavn.

I 2018 ansøgtes Erhvervs- og Selskabstyrelsen om tilladelse til ændring af vedtægter. Den ønskede ændring medførte tilladelse til udskænkning af stærke drikke op til 22% alkohol, samt en navneændring til; Fonden HOTEL Frederikshavn, Sømandshjemmet, med binavnet Fonden HOTEL Frederikshavn. Hotellet drives idag som et moderne hotel på lige fod med byens andre hoteller. Men vi holder fast i vores DNA, Hotellet med en stæk tilknytning til Frederikshavn havn og havnens virksomheder.

Fondsledelse

Hotel Frederikshavn bliver drevet som en fond. Det betyder at alt overskuddet bliver brugt til drift og velgørenhedsarbejde i Danmark og Grønland. Læs meget mere om, hvordan Hotel Frederikshavn bliver ledet på dette link.